Veeg-schoon opleveren

 

Veeg-schoon opleveren betekent: dat de  woning helemaal wordt opgeruimd, schoongeveegd en gesopt. Ook de vloer wordt ontdaan van alle vloerbedekking. Dit gebeurt volgens de richtlijnen van de woningstichting en/of  wensen van de verkopende partij. Let op: Aan verlijmde vloeren zijn extra kosten verbonden.

Hierna wordt zoals eerder vernoemd de woning veeg-schoon opgeleverd.

Tevens verzorgen wij  kleine reparaties.